mgr Joanna Jaczewska-Bogacka

mgr Joanna Jaczewska-Bogacka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorantka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, fizjoterapeuta.

Doświadczenie zdobywała podczas staży w najlepszych ośrodkach rehabilitacyjnych w kraju i za granicą (m.in. Carolina Medical Center oraz Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie, University Hospital Pellenberg- Lueven oraz Rehabilitation Hospital, Campus St Ursula, Herk-de-Stadt w Belgii).

Prowadzi wykłady ze studentami fizjoterapii oraz medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz zajmuje się badaniami naukowymi w laboratorium do trójwymiarowej analizy ruchu. Od kilku lat jest tłumaczem na szkoleniach światowej sławy specjalistów z dziedziny rehabilitacji, neurologii i ortopedii, m.in.: Marc Michielsen (Belgia), Peter Popelier (Belgia), Marianne Heidmann (Niemcy), Carole Stolz (Anglia), Zdenka Sefman (Słowenia), Angela Oldenburg (Niemcy), Dirk Lammertijn (Belgia), Matthiass Shulte (Niemcy), Benedikt Bomer (Niemcy)

Rozwija swoją wiedzę regularnie uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.

Kompetencje:

• Terapia manualna (tytuł Dyplomowanego Terapeuty Manualnego)
• Terapia PNF w neurologii i ortopedii (tytuł Międzynarodowego Terapeuty PNF)
• Terapia ortopedyczna wg J. Cyriaxa
• Rehabilitacja neurologiczna NDT Bobath
• Terapia manualna wg koncepcji Mulligana
• Leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi
• Medyczny trening funkcjonalny
• Analiza i terapia zaburzeń chodu
• Rehabilitacja zaburzeń równowagi i układu przedsionkowego
• Kinesiology Taping
• Rehabilitacja dzieci

Przeczytaj więcej o stosowanych przez nas metodach fizjoterapii.

Wyróżnienia i nagrody zdobyte na kongresach naukowych:

• 10th EFAS Congress, 2nd International Congress of Young Scientists and Students (nagroda specjalna)
• VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (wyróżnienie)
• Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych: Wiosna z Fizjoterapią (II miejsce)

Publikacje w czasopismach medycznych:

1. Jaczewska J i wsp. Aktywność sportowa pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2011; 7(3-4): 38-49
[ Jaczewska J et al. Sports activity of patients after total knee arthroplasty. Arthroscopy and Joint Surgery, 2011; 7(3-4): 38-49]

2. Jaczewska J et al. The effectiveness of rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders. Preliminary report. Journal of Hearing Science, 2011;1(1):153

3. Jaczewska J i wsp. Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego. Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212
[ Jaczewska J et al. Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction, . Fizjoterapia Polska, 2012; 3(4);12:201-212 ]

4. Jaczewska J i wsp. Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi dysfunkcją układu przedsionkowego z wykorzystaniem komputerowej posturografii dynamicznej. Rehabilitacja Medyczna, 2012; 16(2):9-15
[ Jaczewska J et al. The effectiveness of vestibular rehabilitation in the treatment of patients with vertigo and balance dysfunction caused by vestibular disorders evaluated using computerized dynamic posturography. A preliminary report. Medical rehabilitation, 2012; 16(2):9-15]

5. Jaczewska I i wsp. Rola więzadła krzyżowego przedniego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2012; 8(1-2):
[ Jaczewska J at al. The role of ACL and TKA. Arthroscopy and Joint Surgery, 2012;8(1-2): ]
copyright by Lekmed 2013